Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

Kivitelezés

A Fehérvárcsurgói-tározó kapacitásbővítésének kivitelezési munkái 2018. szeptember 6-án kezdődtek meg.

A tározótér rendezése keretében elkészült a megemelt üzemvízszint (151,0 mBf) által elöntésre kerülő területekről az üzemtervezett erdők letermelése. A tartós vízborítás miatt ezek a fás és lágyszárú növények elpusztultak volna, ezért vált szükségessé a növényzet eltávolítása.

Rendezett tározótér

Rendezett tározótér

A fenékszigetelés a tározó medrét alkotó triász fődolomiton és az eocén mészkövön, valamint a rátelepült vízáteresztő rétegeken keresztül elszivárgó víz szivárgásának csökkentését szolgálja. Az új magasabb üzemvízszinthez meg kellett emelni a szigetelés szintjét. A völgyzárógát és a Pille-ér közötti nyugati oldalon elkészült a fenékszigetelés bővítése, szigetelést védő kőszórás biztosításával.

A völgyzárógát és a keresztgát közötti partszakaszon is épült fenékszigetelés. Ezen a partszakaszon a 151,60 mBf magasságban 3,0 m széles fenntartóút épült M56 mechanikai stabilizálással. A fenntartó út alatt bentonit paplanos szigetelés készült kőszórásos védelemmel, felette lőtt torkrét betonnal valósult meg a szigetelés.

Elkészült fenékszigetelés a völgyzárógát és a keresztgát között

Elkészült fenékszigetelés a völgyzárógát és a keresztgát között

A völgyzárógát a Vaskapu szűkületben a Gaja-patak eredeti medrének 21+406 km szelvényében épült meg az 1970-72-es években. A gátat három egymáshoz kapcsolódó elem alkotja: vízoldali vízzáró test, mentett oldali támasztótest és a kettő közötti átmeneti réteg. A gát 111 m hosszú, koronaszintje 156,00 mBf, koronaszélessége 6,0 m, legnagyobb talpszélessége 105 m, a terep feletti legnagyobb magassága 14,5 m. A völgyzárógát a felvízi oldalán a hullámverés ellen betonlap burkolatot kapott, a mentett oldalát füvesítették.A fejlesztés során a megnövekedett üzemvízszint miatt a völgyzárógát vízoldalán a burkolat felújítása, javítása készült el, a mentett oldalon a gát megerősítésére került sor, a szivárgó rendszer kialakításával.

Völgyzárógát felújított vízoldali burkolata

Völgyzárógát felújított vízoldali burkolata

Az oldaltöltés a tározó K-i oldalán a község felőli nyereg lezárására épült úgy, hogy az árvizektől megvédje Fehérvárcsurgó községet. Az odaltöltés "Z" alakban tört nyomvonalon épült, 800 m hosszú, koronaszintje 156,0 mBf, legnagyobb magassága az eredeti terep felett 7,5 m, koronaszélessége 5,0 m, legnagyobb talpszélessége 45 m. Az oldaltöltés homogén földgát, eredetileg csak az oldalürítő műtárgy környezetében kapott a vízoldali rézsű burkolatot. A fejlesztés keretében az oldaltöltés teljes vízoldali rézsűje bentonit paplanos vízszigetelést és beton sejtidomkőből kialakított hullámverés elleni védelmet kapott, melyet hullámtörő borda zár le a 155,0 mBf szinten. A mentett oldalon a fenntartósáv rendezésére került sor, mely alatt szivárgó rendszer épült. A koronán M56-os zúzottkő burkolat készült.

Oldaltöltés szigetelés, hullámverés elleni burkolat

Oldaltöltés szigetelés, hullámverés elleni burkolat

A keresztgát a tározó délkeleti oldalán a vészárapasztó és a gátőrtelep közötti mintegy ~200 m széles ~340 m hosszú öböl lezárására épült. A földmű a keresztgát tengelyében 217 m hosszú, korona magassága 156,0 mBf, a vízoldalon 1:3-as, a mentett oldalon 1:2,5 rézsűhajlású, mindkét oldalon 1:20-as esésű 10-10 m széles fenntartási sávval. A gátkorona 4,0 m szélességű, rajta 3,0 m széles 25 cm vastag. M56 jelű stabilizált burkolat (156,25 mBf pályaszint), kétoldalt fél-fél méter széles füvesített padkával. A keresztgát vízoldali rézsűje hullámverés elleni védelemmel épült a 0+005,8 – 0+202,3 km között: sejtidomkő burkolat van a 155,0 mBf szintig, amit 60×25 cm-es monolit hullámtörő betonfog zár le.

Keresztgát vízoldali szigetelés és hullámverés elleni burkolat

Keresztgát vízoldali szigetelés és hullámverés elleni burkolat

A fenékleürítő műtárgy a völgyzárógát 0+057 tkm szelvényében épült. A fenékleürítés az Ős-Gaja tározó alatti szakaszán folytatott bányászati tevékenység következményeként ellehetetlenült. A műtárgy négy fő szerkezeti részből áll: fenékleürítő csőtag, vízkivételi torony, vízlevezető alagút, energiacsillapító medence. A műtárgy funkciójának megszűnésével és a tározó alatti területek biztonsága érdekében vasbeton lezáró fal épült a csőalagút és vízkivételi torony kapcsolatánál. A lezárófalba beépítésre került egy NA600-as fenékleürítő és vízkivételi cső vakkarimával hegesztett kapcsolattal, és egy 110 KPE gömbcsap sdr 10-es nyomásfokozatra, mely lehetővé teszi a műtárgy belső tisztítása során a tisztító víz kiengedését a mentett oldal felé.

Fenékleürítő műtárgy

Fenékleürítő műtárgy

A vízlebocsátó műtárgy a Gaja meder folytatásában az oldaltöltés 322 m szelvényében épült. A műtárgy rendeltetése a tározó üzemvízszintjének szabályozása és az efeletti szintek (151-154 mBf) között érkező árvizek átbocsátása a Gaja-patakba. A vízlebocsátó műtárgy három fő szerkezeti részből áll: a vízoldali kétnyílású, kettős elzárású zsilipes aknából, az oldaltöltés alatti, vízlevezetést biztosító kétnyílású alagútból, és a mentett oldali energiacsillapító medencéből. A vízlebocsátó műtárgy fő része a 2 x 2,65 x 2,65 m belméretű vasbeton alagút, melynek átfolyási szelvényét két külön működtethető acél elzáró szerkezettel lehet szabályozni. A leeresztő zsilip mozgatását korszerű elektromos működtetésű felhúzószerkezet biztosítja, amely a távjelzőrendszer központjából is működtethető. Az aknán két különböző kezelőszint van. A 156,0 mBf szint az akna acél elzárószerkezetének kezelő szintje, míg 151,50 mBf szintről acélzárópallókkal ideiglenes elzárást lehet biztosítani. Új ideiglenes elzárás épült a kor követelményeinek megfelelő hornyokkal és fenékküszöbbel, az elzárást gumitömítéses acélgerendák biztosítják. Az ideiglenes elzárás betéttábláit a megemelt kezelőszintről lehet leengedni, áttelepíthető, kézi hajtású bakdaru segítségével.

Vízlebocsátó műtárgy a mini csapadék radarral

Vízlebocsátó műtárgy a mini csapadék radarral

A vészárapasztó a tározó vészkiömlője, mely a tározó Rákhegyi mellék-öblözete és a vízelvezető csatorna között helyezkedik el. A vészárapasztó kialakításánál a mértékadó vízhozam: 41 m3/sec, maximális vízszállító képessége 156,0 mBf szinten 84 m3/s. A vészárapasztó küszöbe az oldaltöltés és a keresztgát bekötései közötti területen került kialakításra. A küszöb 20 m szélességű és 5 m hosszú betonból kialakított műtárgy, melyhez 20 m-ről 12 m-re csökkenő fenékszélességű, gabion kosárból és matracból kialakított surrantó csatlakozik 30 m hosszúságban. A küszöb szintje 145 mBf szintről indul és az alvizi oldalon a terephez csatlakozik.

Vészárapasztó gabion paplanos és kosaras kialakítással

Vészárapasztó gabion paplanos és kosaras kialakítással

Az erdei út ÉNy felől a Fehérvárcsurgó-Guttamási közlekedési úttól indul ki, majd a tározó Ny-i partján halad tovább a Pille-ér felett, majd a Vaskapu-hegy É-i lejtőjén vezetve halad a völgyzárógát jobboldali bekötéséig.

Az erdei út pályaszintjét 152,0 mBf szintre, a Pille‑ér völgyében 153,0 mBf szintre kellett megemelni, hogy az maximális üzemvízszint esetén (151,0 mBf) is járható legyen. A mintegy 1 500 m hosszon 4,0 m szélességben stabilizált úton mintegy 300 m-enként 10 m széles forgalmi kitérők kerültek kialakításra, melyek egyben pihenőként, parkolóként is funkcionálnak.

Partvédelem kialakítása: azokon a helyeken, ahol meredekebb a part, és ki van téve az elhabolásnak, a 152,0 mBf szintig 50 cm vastag kőszórás burkolat kialakításával, illetve a lábazatnál kőtámasz beépítésével védelem épült.

A tározót a DNy-i oldalán a Pille‑ér táplálja. A vízfolyás torkolati szakaszán egy 2×NA2000 vasbeton ROCLA áteresz épült, a Pille-ér 14,9 km2 nagyságú vízgyűjtő területéről származó vizek tározóba történő bevezetésére.

Erdei út a tározó nyugati oldalán

Erdei út a tározó nyugati oldalán

A tározó és létesítményeinek üzemeltetését a tározóőr végzi. Az őr a tározó mellett lévő őrtelepen teljesít szolgálatot. Az őrtelephez tartozik egy összkomfortos őrház, gazdasági épületek, árvízvédelmi szertár teljes közművel.

A projekt keretében elkészült az őrház teljeskörű felújítása, melynek során pihenő szobák, védelmi iroda, üzemviteli iroda és vizesblokkok kerültek kialakításra.

Felújított Fehérvárcsurgói gátőrház

Felújított Fehérvárcsurgói gátőrház

A tározó árvízvédelmi fejlesztése mellett a vízrendszer megfelelő szintű üzemeltetéséhez a projektben kiemelt szerepet kapott egy korszerű monitoring és üzemirányítási rendszer kiépítése is. Az optimális üzemirányításhoz szükséges döntéshozatalt mind normál, mind árvízi üzemben az erre a célra kifejlesztett előrejelző-üzemirányító hidroinformatikai rendszer segíti. A rendszer pontos működése szükségessé tette a Gaja-patak hidrometeorológiai monitoring rendszerének korszerűsítését. A projekt keretében fejlesztésre, kiépítésre, automatizálásra kerültek csapadékmérő, vízszintészlelő és vízhozammérő állomások. A rendszer részeként egy nagy felbontású meteorológiai miniradar is telepítésre került, amely a tározó optimális üzemeltetését biztosító korszerű üzemirányítási rendszer fő elemeként lehetővé teszi a vízgyűjtő területen a csapadékjelenségek eloszlásának és intenzitásának azonnali érzékelését, a nagycsapadékok biztonságos idejű előrejelzését.

A Fehérvárcsurgói-tározó árvízvédelmi fejlesztése kivitelezési munkáinak sikeres műszaki átadás-átvételére 2020. szeptember 18-án került sor.


A projekt helyszínrajza

A projekt helyszínrajza